(1)
Wysoczański, W.; Radev, S. Cybernetyczno-Ekonomiczne Modele Matematyczne Autarkii Energetycznej W Kontekscie Zadań Ekologii Integralnej. Underwater Technologies 2021, 19-30.