Wysoczański, W., & Radev, S. (2021). Cybernetyczno-ekonomiczne modele matematyczne autarkii energetycznej w kontekscie zadań ekologii integralnej. Міжнародний науковий журнал "Підводні технології: промислова та цивільна інженерія", (11), 19–30. https://doi.org/10.32347/uwt2021.11.1201