Wysoczański, W. і Radev, S. (2021) «Cybernetyczno-ekonomiczne modele matematyczne autarkii energetycznej w kontekscie zadań ekologii integralnej», Міжнародний науковий журнал "Підводні технології: промислова та цивільна інженерія", (11), с. 19–30. doi: 10.32347/uwt2021.11.1201.