Про журнал

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЖУРНАЛ

Міжнародний науковий журнал “Підводні технології: промислова та цивільна інженерія” є рецензованим виданням із відкритим доступом в Інтернеті.

Наукове фахове видання України, категорія Б. Наказ МОНУ від 30.11.2021 № 1290, спеціальності  – 121, 122, 123, 125, 126, 131, 132, 133.

ВИХІДНІ ДАНІ ЖУРНАЛУ

  • ISSN(print): 2415-8550
  • ISSN(online): 2415-8569

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 24366-14206Р від 13.02.2020.

Головний редактор - Михайло Сукач, доктор технічних наук, професор.

ГАЛУЗЬ ТА ПРОБЛЕМАТИКА

У журналі публікуються результати фундаментальних і прикладних досліджень, а також результати, отримані в виробничих умовах за наступною проблематикою:

  • Природничі науки
  • Математика та статистика
  • Інформаційні технології
  • Механічна та електрична інженерія
  • Автоматизація та приладобудування
  • Виробництво та технології
  • Архітектура та будівництво

 Концепція видання передбачає публікацію сучасних досягнень в розглянутих областях, включаючи результати національних та міжнародних досліджень з прикладними областями застосування.

ПЕРІОДИЧНІСТЬ ВИПУСКУ

Журнал видається 1 випуск на рік

ПОЛІТИКА ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

ПОЛІТИКА РОЗМІЩЕННЯ ПРЕПРИНТІВ ТА ПОСТПРИНТІВ

У процесі подачі статті автору необхідно підтвердити, що стаття не була опублікована або не була прийнята до публікації в іншому науковому журналі. При посиланні на статтю, яку опубліковано в журналі Міжнародний науковий журнал “Підводні технології: промислова та цивільна інженерія”, видавництво просить розміщувати посилання (повний URL матеріалу) на офіційний сайт нашого журналу.

ІСТОРІЯ ЖУРНАЛУ

Журнал засновано в 2015 році. З 2016 року журнал атестовано Міністерством освіти і науки України як фахове видання. З 2017 року журнал проіндексовано в CrossRef , а матеріалам статтей присвоєно індентифікатор DOI.