Контактна інформація

03680, Київ, Україна, Київський національний університет будівництва і архітектури, редакція журналу "Підводні технологіі"

03680, Kyiv, Ukraine, Kyiv National University of Construction and Architecture, editorial office of the journal "Underwater Technologies"

Основна контактна особа

Mykhailo Sukach
Київський національний університет будівництва і архітектури
Телефон +38 044 2415474

Супровід та підтримка

Dmitry Mishchuk