Редакційний штат

Головний редактор

Сукач Михайло Кузьмич, д.т.н., проф., Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine

Заступник головного редактора

Максимов Сергій Юрійович, д.т.н., проф., старший науковий співробітник Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, Ukraine

Відповідальний секретар

Dmitriy Alexandrovich Mishchuk, Kyiv University of Construction and Architecture, Ukraine

Редакційна колегія

Тімохін Віктор Олександрович, д.арх.н., проф., завідувач кафедри дизайну архітектурного середовища Київського національного університету будівництва і архітектури, Ukraine

Надія Миколаївна Шебек, завідувач кафедри містобудування Київського національного університету будівництва і архітектури, Ukraine

Валерій Васильович Товбич, завідувач кафедри інформаційних технологій в архітектурі Київського національного університету будівництва і архітектури, Ukraine

Іван Іванович Назаренко, завідувач кафедри машин і обладнання технологічних процесів Київського національного університету будівництва і архітектури, Ukraine

Микола Мефодієвич Дьомін, завідувач кафедри міського будівництва Київського національного університету будівництва і архітектури, Ukraine

Степан Михайлович Епоян, завідувач кафедри водопостачання, каналізації і гідравліки Харківського національного університету будівництва та архітектури, Ukraine

Віктор Тимофійович Грінченко, директор Інституту гідромеханіки НАНУ, Ukraine

Леонід Михайлович Заміховський, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківськ, Ukraine

Сергій Васильович Шатов, Придніпровська державна академія будівництва і архітектури, Ukraine

Ігор Тарасович Ребезнюк, директор Інституту інженерної механіки, автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Національного лісотехнічного університету України Міністерства освіти і науки України, Ukraine

Станіслав Сергійович Зуб, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Ukraine

Олександр Федорович Луговський, Націона́льний техні́чний університе́т Украї́ни «Ки́ївський політехні́чний інститу́т», Ukraine

prof Олег Степанович Лимарченко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Ukraine

Jiayou Wang, Jiangsu University of Science and Technology Zhenjiang (China), China

Alexander Terentyev, Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine

Carsten Drebenstedt, Technische Universität Bergakademie, Germany

Winfried Auzinger, Vienna University of Technology, Austria

Doctor Ігор Петрович Бойко, Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine

Viktor Mashkov, University J. Evangelista Purkyne in Usti-nad-Labem (Czech Republic), Czechia

Jan Glinski, Польська академія наук, Poland

Stanisław Fic, Люблінська політехніка, Poland

Goran Bryntse, SERO, EREF, Sweden

Vladimir Feldgun, Israel Institute of Technology, Israel

Володимир Степанович Блінцов, професор, проректор з наукової роботи, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Prof., Doc.Phis.-Math.Sc. Oleksander Ihorovych Bezverkhyi, Національний транспортний університет, Ukraine

В. Г. БАЖЕНОВ

Віктор Гайдайчук, Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine

Петро Куліков, Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine

Веніамін Кубенко, Національна академія наук України, Ukraine

Борис Патон, Ukraine

Андрей Дмитриевич Тевяшев, Харківський національний університет радіоелектроніки просп. Леніна, 14, м. Харків, Україна, 61166, Ukraine

Міжнародна рада

Jan Glinski, Польська академія наук, Poland

Henryk Sobczuk, Kyiv office PAN (Poland), Poland

Andrzej Marczuk, University of Life Science in Lublin (Poland), Poland

Viktor Mashkov, University J. Evangelista Purkyne in Usti-nad-Labem (Czech Republic), Czechia

Jiayou Wang, Jiangsu University of Science and Technology Zhenjiang (China), China

Winfried Auzinger, Vienna University of Technology, Austria

Goran Bryntse, SERO, EREF, Sweden

Carsten Drebenstedt, Technische Universität Bergakademie, Germany

Vladimir Feldgun, Israel Institute of Technology, Israel

Stanisław Fic, Люблінська політехніка, Poland

Vladislav Bogdanov, Director Serenidad Consulting Pty, Sidney (Australia), Australia