Редакційний штат

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

 • Сукач Михайло Кузьмич, д.т.н., проф., Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна.

ЗАСТУПНИК РЕДАКТОРА

 • Максимов Сергій Юрійович, д.т.н., проф., старший науковий співробітник Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, Україна.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

 • Дмитро Міщук, Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

 • Олександр Безверхий, д.ф.-м.н., проф. Національний транспортний університет, Київ;
 • Володимир Блінцов, д.т.н., проф., проректор з наукової роботи, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв;
 • Євген Бородавка, д.т.н., проф., КНУБА, Київ;
 • Наталія Бушуєва, д.т.н., проф., КНУБА, Київ;
 • Віктор Грінченко, академік НАНУ, д.т.н., директор Інституту гідромеханіки НАН України, Київ;
 • Леонід Дворкін, д.т.н., проф., НУВГП, Рівне;
 • Микола Дьомін, чл.-кор. АМНУ, д.арх., проф., завідувач кафедри міського будівництва Київського національного університету будівництва і архітектури, Київ;
 • Степан Епоян, д.т.н., проф., завідувач кафедри водопостачання, каналізації і гідравліки Харківського національного університету будівництва та архітектури, Харків;
 • Леонід Заміховський, д.т.н., Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківськ;
 • Станіслав Зуб, д.ф.-м.н., проф., Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харків;
 • Сергій Клименко, д.т.н., проф. Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України, Київ;
 • Веніамін Кубенко, академік НАНУ, д.ф.-м.н., проф., Ін-т механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України, Київ;
 • Олег Лимарченко, д.т.н., проф., КНУ ім. Тараса Шевченка, Київ;
 • Олександр Луговський, д.т.н., проф., НТУ України КПІ ім. І. Сікорського, Київ;
 • Олександр Маслов, д.т.н., проф., КрНУ ім. М. Остроградського, Кременчук;
 • Віталій Мокін, д.т.н., проф., ВНТУ, Вінниця;
 • Володимир Надутий, д.т.н., проф., Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, Дніпро;
 • Іван Назаренко, д.т.н., проф., президент Академії будівництва України, Київ;
 • Валерій Товбич, д.арх., проф., завідувач кафедри інформаційних технологій в архітектурі Київського національного університету будівництва і архітектури, Київ;
  Костянтин Почка,
  д.т.н., проф., КНУБА, Київ;
 • Ігор Ребезнюк, д.т.н., проф., директор Інституту інженерної механіки, автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Національного лісотехнічного університету України, Львів;
 • Андрій Тевяшев, д.т.н., проф., Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків;
 • Віктор Тімохін, д.арх., проф., завідувач кафедри дизайну архітектурного середовища Київського національного університету будівництва і архітектури, Київ;
 • Денис Чернишев, д.т.н., проф., перший проректор Київського національного університету будівництва і архітектури, Київ;
 • Надія Шебек, д.арх., проф., завідувач кафедри містобудування Київського національного університету будівництва і архітектури, Київ.

МІЖНАРОДНА РЕДАКЦІЙНА РАДА

 • Winfried Auzinger, PhD eng., Ass.Prof., Vienna University of Technology (Austria);
 • Vladislav Bogdanov, PhD, eng., Snr.Res.Ass., Progressive Research Solutions Pty, Sidney (Australia);
 • Goran Bryntse, PhD, Ass.Prof., SERO, EuropeanRenewable Energy Federation, Borlange (Sweden);
 • Carsten Drebenstedt, Dr hab, Prof., Technical University Bergakademie, Freiberg (Germany);
 • Marian Druza, PhD, Prof eng., University of Zilina(Slovakia);
 • Andrzej Marczuk, Dr hab, Prof., University of Life Science in Lublin (Poland);
 • Viktor Mashkov, ScD eng., Prof., University J.Evange-lista Purkyne in Usti-nad-Labem (Czech Republic);
 • Henryk Sobczuk, Dr hab, Prof., Kyiv office PAN(Poland);
 • Miroslaw Skibniewski, PhD eng., Prof., Universityof Maryland, College Park (USA);
 • Jiayou Wang, PhD, Prof., Jiangsu University of Science and Technology, Zhenjiang (China).