Редакційний штат

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

 • Михайло Сукач, д.т.н., проф., Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

ЗАСТУПНИК РЕДАКТОРА

 • Сергій Максимов, член-кор. НАНУ, д.т.н., ст.н.с., Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, Київ

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

 • Олександр Безверхий, д.ф.-м.н., проф., Національний транспортний університет, Київ
 • Ігор Бойко, д.т.н., проф., Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
 • Борис Басок, чл.-кор. НАНУ, д.т.н., проф., Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
 • Володимир Блінцов, д.т.н., проф., Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, Миколаїв
 • Наталія Бушуєва, д.т.н., проф., Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
 • Олена Волошкіна, д.т.н., проф., Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
 • Віктор Грінченко, академік НАНУ, д.т.н., проф., Інститут гідромеханіки НАН України, Київ
 • Леонід Дворкін, д.т.н., проф., Національний університет водного господарства і природокористування, Рівно
 • Микола Дьомін, чл.-кор. НАМУ, д.арх., проф., Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
 • Степан Епоян, д.т.н., проф., Харківський національний університет будівництва та архітектури, Харків
 • Леонід Заміховський, д.т.н., проф., Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківськ
 • Станіслав Зуб, д.ф.-м.н., проф., Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, Харків
 • Сергій Клименко, член-кор. НАНУ, д.т.н., проф., Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України, Київ
 • Вадим Корбут, д.т.н., проф., Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
 • Веніамін Кубенко, академік НАНУ, д.ф.-м.н., проф., Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України, Київ
 • Павло Кривенко, д.т.н., проф., Науково-дослідний інститут в’яжучих речовин та матеріалів ім. В. Д. Глуховського, КНУБА, Київ
 • Андрій Кравчук, д.т.н., проф., Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
 • Тетяна Кривомаз, д.т.н., проф., Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
 • Олег Лимарченко, д.т.н., проф., Київський національний університету ім. Тараса Шевченка, Київ
 • Олександр Луговський, д.т.н., проф., НТУУ Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського, Київ
 • Олександр Маслов, д.т.н., проф., Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, Кременчук
 • Леонід Мазуренко, д.т.н., проф., Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
 • Іван Назаренко, д.т.н., проф., Академія будівництва України, Київ
 • Валерій Товбич, д.арх., проф., Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
 • Віктор Тімохін, д.арх., проф., Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
 • Костянтин Почка, д.т.н., проф., Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
 • Олександр Приймак, д.т.н., проф., Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
 • Олександр Терентьєв, д.т.н., проф., Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
 • Валентин Томашевський, д.т.н., проф., НТУУ Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського, Київ
 • Алла Плешкановська, д.т.н., проф., Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
 • Ігор Ребезнюк, д.т.н., проф., Національний лісотехнічний університет України, Лвів
 • Денис Чернишев, д.т.н., проф., Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
 • Віктор Хоружий, д.т.н., проф., Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
 • Надія Шебек, д.арх., проф., Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

МІЖНАРОДНА РЕДАКЦІЙНА РАДА

 • Winfried Auzinger, PhD, Ass.Prof., Vienna University of Technology, Vienna (Austria)
 • Vladislav Bogdanov, PhD, Snr.Res.Ass., Progressive Research Solutions Pty, Sidney (Australia)
 • Goran Bryntse, PhD, Ass.Prof., SERO, European Renewable Energy Federation, Borlange (Sweden)
 • Carsten Drebenstedt, Dr. hab, Prof., Technical University Bergakademie, Freiberg (Germany)
 • Marian Druza, PhD, Prof., University of Zilina (Slovakia)
 • Miklos Hajdu, PhD, Prof., Budapest University of Technology and Economics, Budapest (Hungary)
 • Viktor Mashkov, Dr. Tech. Sc., Prof., University J. Evangelista Purkyne in Usti-nad-Labem (Czech Republic)
 • Miroslaw Skibniewski, PhD, Dr. hab, Prof., University of Maryland, College Park (USA)
 • Henryk Sobczuk, Dr. hab, Prof., Lublin University of Technology, Lublin (Poland)
 • Jiayou Wang, PhD, Prof., Jiangsu University of Science and Technology, Zhenjiang (China)

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

 • Дмитро Міщук, к.т.н., доцент, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ