Розгляд скарг

Всі скарги (в тому числі подані анонімно або опубліковані в соціальних мережах, а не відправлені безпосередньо до редакції), подані на рукописи, які знаходяться на розгляді, або опубліковані статті будуть розглянуті згідно до політики видавництва, що відповідає принципам та рекомендаціям COPE.

Розслідування за скаргами буде розпочато тільки при наявності обґрунтованих доказів. Якщо скарга має ознаки наклепницького характеру та не підкріплена доказами, для початку розслідування буде поданий запит на надання аргументованих доказів.

Редакція журналу гарантує реалізацію всіх процедур, що мають на меті збереження принципів академічної доброчесності та забезпечують дотримання всіх етичних норм.

Політика ідентифікації та розгляду інформації чи звернень про порушення вимог Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, а також усунення таких порушень

1. Редакція видання періодично проводить самостійний моніторинг видання на відповідність вимогам Порядку формування Переліку наукових фахових видань України (далі – Порядку) з метою виявлення невідповідностей або недоробок, а також подальшого їх усунення.

2. Повідомлення про порушення вимог Порядку розглядається в разі, коли воно подано на офіційну електронну пошту, вказану на сайті видання, із зазначенням конкретного порушення та його аргументацією.

3. За аргументованим повідомленням про порушення редакція проводить розслідування із з'ясуванням всіх обставин порушення або їх відсутності.

4. Якщо в ході розслідування з'ясовується факт порушення, проводяться заходи щодо його усунення.

5. Заходи щодо усунення порушень проводяться у відповідності з виявленими порушеннями. Якщо порушення пов'язане з відсутністю необхідної інформації про видання, порушення усувається шляхом її додавання. Якщо ж порушення стосується однієї з публікацій видання, то порушення усувається відповідно до Етики публікації видання.