The problem of determining traffic and pedestrians delay in the city road-street network unregulated intersection area

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/uwt2020.10.1903

Ключові слова:

road-street network (RSN), unregulated inter-section, level of service, pedestrian crossing delay, traffic delay

Анотація

The motorization level increase in the city of Kyiv, taking place since the late 1990s up to 2008, caused the increase of the traffic flows intensity in the city and overwork of the city road-street network (RSN). The city streets and roads intersections became the places of traffic and pedestrian flows network concentration. In the City of Kyiv over a half of all intersections of streets and roads are unregulated. Therefore, in the aforementioned conditions (continued motorization level increase, limited number of parking spaces, public transport lanes allocation), as well as increasing demand for individual vehicles (Segway, gyro scooters, bicycles), the problem of unregulated crossings operation assessment is relevant. Proper traffic organization, taking into account all traffic participants, is the factor of the whole system efficient operation.

While analyzing the regulatory framework of Ukraine for the design and operation of urban transport infrastructure, there are several problem areas: the lack of sufficient description of the requirements for the unregulated crossings design; the absence of a comprehensive assessment of the intersection including all traffic participants (cars, pedestrians, cyclists and public transportation); the absence of regulatory transportation capacity.

The article proposes to introduce the common structure of indicators of unregulated intersection work efficiency of traffic network. Such indicators have been used for more than 50 years by American, European and other countries’ designers to solve urgent urban construction and transport problems. This direction uses the level of service (LOS) Concept that aims to maximize the comfort of the transportation infrastructure elements – roadway, sidewalk, pedestrian crossing
etc. The main indicators in this concept are the traffic and pedestrians delay control in the unregulated intersection area; this article deals with the method of its determination. Thus the method of full-scale traffic and pedestrians delay measurements is provided. Multimodal intersection level of service (MMLOS) is determined using the automotive and pedestrian components.

Посилання

Lobanov E.M., 1965. Yssledovanye pro-pusknoj sposobnosty neregulyruemyh uzlov avtomobyl'nyh dorog v odnom urovne, dys. k.t.n. Moskva, MADY, 270 (in Russian).

Lobanov E.M., 1990. Transportnaja pla-nyrovka gorodov. Moskva, Transport, 236 (in Russian).

Buga P.G., Shelkov Ju.D., 1980. Organyzacyja peshehodnogo dvyzhenyja v gorodah. Moskva, 232 (in Russian).

Romanov A.G., 1984. Dorozhnoe dvyzhenye v gorodah: zakonomernosty y tendencyy. Moskva, 80 (in Russian).

Greenshields B.D., Shapiro D., Ericksen E.L., 1947. Traffic Performance at Urban Street Intersections. Technical Report No.1, Yale Bureau of Highway Traffic.

Metson T.M., U.S.Smyt, F.V.Hard 1960. Organyzacyja dvyzhenyja. Moskva, 335 (in Russian).

Chikalin E.V., 2013. Povyshenie jeffektiv-nosti organizacii dorozhnogo dvizhenija v zonah nereguliruemyh peshehodnyh pereho-dov: avtoref. diss. na soiskanie uchjonoj st. kand. teh. nauk. Irkutsk, Irkutsij gosudar-stvennyj tehnicheskij universitet, 20 (in Russian).

Chikalin E.V., 2012. Model' propusknoj sposobnosty ulycy v zone neregulyruemogo peshehodnogo perehoda Vestnyk YGTU (in Russian).

Symul' M. G., 2012. Povishenye bezopasnosty dorozhnogo dvyzhenyja v zonah peshehodnыh perehodov na magystral'nыh ulycah: avtoref. dys. na soysk. uchen. step. kand. tehn. nauk: spec. 05.22.10 «Espluatacyja avtomobyl'nogo transporta». Omsk, 20 (in Russian).

Lobashov O.O., Prasolenko O.V., 2011. Praktykum z dyscypliny Organizacija dorozhn'ogo ruhu. Harkiv, HNAMG, 222 (in Ukrainian).

Gorbachov P.F., Makarichev O.V., Atamanjuk G.V., 2018. Doslidzhennja zatrymok uchasnykiv ruhu pry peresichenni pishohodamy vulyc' i dorig cherez neregul'ovani pishohidni perehody. Harkiv, HNADU, 8. URL: http://at.khadi.kharkov.ua/article/viewFile/146287/144996, 8.02.2020 (in Ukrainian).

Shyrin V.V., 2015. Doslidzhennja vzaje-mozv’jazku parametriv ruhu transportnyh potokiv pidvyshhenoi' shhil'nosti. Harkiv, HNADU,6 URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vhad_2015_70_17, 8.02.2020 (in Ukrainian).

D.Drju., 1972. Teoryja transportnih potokov y upravlenye ymy. Moskva, 424 (in Russian).

Trofymov A.V., 2014 Ocenka uslovyj organyzacyy dorozhnego dvyzhenyja na baze systemы pokazatelej urovnja obsluzhyva-nyja. Yrkutsk, NY YGTU, 161 (in Russian).

Mihajlov A.Ju., 2004. Nauchnye osnovy proektirovanija ulichno-dorozhnyh setej: avtoref. diss. na soiskanie uchjonoj st. doktora teh. nauk. Irkutsk, Irkutsij gosudarstvennyj tehnicheskij universitet, 38. (in Russain)

Myhajlov A.Ju., Golovnыh Y.M., 2004. Sovremennie tendencyy proektyrovanyja y rekonstrukcyy ulychno-dorozhnyh setej gorodov. Novosybyrsk, 266 (in Russian).

Kyte M., Tian Z., Mir Z., Hameed-mansoor Z., Kittelson W., Vandehey M., Robinson B., Brilon W., Bondzio L., Wu N., and Troutbeck R., 1996. NCHRP WebDocument 5: Capacity and Level of Service at Unsignalized Intersections:Final Report, Vol.1, Two-Way Stop-Controlled Intersections. Transportation Research Board, Washington, D.C.

DBN V.2.3-5:2018 Vulyci ta dorogy naselenyh punktiv, Kyiv, 55 (in Ukrainian).

DBN B.2.2-12:2019 Planuvannja i zabudova terytorij, 187 (in Ukrainian).

General'nyj plan mista Kyjeva do 2020. Osnovni polozhennja. https://kga.gov.ua/generalnij-plan/genplan2020, 11.05.2019 (in Ukrainian).

Highway Capacity Manual, 4th edition, 2000. Washington, D.C., 1189.

Highway Capacity Manual, 5th edition, 2010. Washington, D.C., 1189.

Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen, 2002. Forschungs-gesellschaft für Strassen und Verkehrswe-sen, Köln, 120 (in German).

Rejcen Je.A., 2011. Transportni systemy mist: metodychni vkazivky do praktychnyh za-njat' ta vykonannja kursovoi' roboty: dlja stud. spec. 7.06010103 Mis'ke budivnytstvo ta gos-parstvo. Kyi'v, KNUCA, 62 (in Ukrainian).

Osjetrin M.M., Bespalov D.O., Dorosh M.I., 2017. Koeficijenty dobovogo pryvedennja in-tensyvnosti ruhu transportnyh potokiv na vulychno-dorozhnij merezhi mista (na prykladi mista Kyiva). Kyiv, KNUCA, 8 (in Ukrainian).

POR-218-141-2000, Porjadok obliku trans-portnyh zasobiv na avtomobil'nyh dorogah zagal'nogo korystuvannja. Kyi'v, Derzhdor NDI, 28 (in Ukrainian).

Bulavyna L.V., 2009. Raschёt propusknoj sposobnosty magystralej y uzlov: uchebnoe эlektronnoe yzdanye. Ekaterynburg, GOU VPO Ural'skyj gosudarstvennyj tehnycheskyj unyversytet, 44 (in Russian).

Pravyla dorozhn'ogo ruhu Ukrai'ny. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-п/page, 30.06.2018 (in Ukrainian).

URL: https://works.doklad.ru/view/

tU67OVEuixI.html, 20.06.2019 (in Russain).

Metodycheskye rekomendacyy po regulyrovanyju peshehodnogo dvyzhenyja, 1977. Moskva, 56 (in Russian).

DBN V.2.2-40:2019 Inkljuzyvnist' budivel' ta sporud. Kyi'v, 100 (in Ukrainian).

Mykola Osjetrin, Oleksandra Bondar, 2016. Mistobudivnyj dosvid realizacii' kil'cevogo pryncypu organizacii' ruhu transportu na pidhodah do mostiv. Under-water Technologies, Vol.03, 75-83 (in Ukrainian).

Alla Pleshkanovska, 2019. City Master Plan: Forecasting Methodology Problems (on the example of the Master Plans of Kyiv). Transfer of Innovative Technologies, Vol.2, No.1, 39-50.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-01

Номер

Розділ

Архітектура та будівництво