Комплексна оцінка ефективності роботи породоруйнівного робочого органу будівельної машини

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/uwt.2022.12.1302

Ключові слова:

комплексний показник, траншеєкопувач, торцевий робочий орган, дорожня фреза

Анотація

У статті використано підходи до порівняння породоруйнівних робочих органів на основі використання комплексних показників якості будівельних машин, що використовуються на будівельних майданчиках.
Застосування таких показників обумовлено необхідністю постійного вдосконалення існуючої техніки та створення нової з урахуванням існуючих потреб. На сьогоднішній день в Україні існує необхідність ефективного виконання будівельних робіт, пов'язаних із прокладанням магістральних трубопроводів. Це своє чергу ставить завдання визначення ефективності виконання земляних механізованих робіт під час прокладання інженерних мереж. Комплексні характеристики групуються за ознаками. Перша група включає класифікаційні показники, призначення, надійність, технологічність, стандартизацію та уніфікацію, патентно-правові, естетики, ергономіки, безпеки. Друга група складається з економічних показників. Третя група визначається показниками конкурентоспроможності. Показники 4-ї групи і вище оцінюють основні групи підсистем машин або комплексів енергетичного та технологічного призначень.
Необхідність створення конкурентоспроможної землерийної техніки зумовлює на проектному етапі використовувати сучасні конструктивні рішення, об'єктивне порівняння. У ході дослідження порівняно землерийні робочі органи для прокладання інженерних мереж типу конусна фреза і торцевий робочий орган у вигляді диска. Запропоновано порівняння номінального та коливального режимів роботи торцевого робочого органу. Описано конструктивні особливості робочого органу типу "конусна фреза" та "торцевий робочий орган". Результати зведені як табличних даних.
Запропоновані технічні рішення відкривають можливості варіативного використання породоруйнівного робочого обладнання будівельних машин відповідно до економічних вимог та потреб кінцевого споживача. Ефективність використання методів комплексної оцінки технічних рішень полягає у можливості їх аналізу за окремими показниками, у поєднанні, а також за ранжування значень окремих.

Посилання

Sharapa S.P., Tonkacheiev H.M., Lepska L.A. (2019). Methodology of construction technology. Education manual, Kyiv, KNUCA, 220 (in Ukrainian).

Leonid Khmara (2020). The basic system of indicators for the technical and economic evaluation of the efficiency of earthmoving machines with innovative working bodies. Visnyk KhNADU. KNADU, 5-2 (in Ukrainian) https://doi.org/10.30977/BUL.2219-5548.2020.

2.5 (in Ukrainian).

Khubka V. (1987). Theory of technical systems. Trans. from Germany, Moskow, Myr, 208 (in Russian).

Horbatiuk Ye.V. (2006). Creation of the working body of the earthmoving machine with oriented flows of soil removal. Abstract of the candidate of tech.sciences /05.05.04, PDPA, Dnipropetrovsk, 19 (in Ukrainian).

Rashkivskyi V. (2008). The end working item of the trencher with controllable force parameters. Abstract of the candidate of tech.sciences, 05.05.04, Kyiv, KNUCA, 20 (in Ukrainian).

Pelevin L.Ie., Rashkivskyi V.P. (2005). The end working item of the earthmoving machine. Patent Ukraine 5595U, Bul.3, 15.03.2005 (in Ukrainian).

Abrashkevych Yu.D., Pelevin L.Ie., Rashkivskyi V.P., Riabchyk Ye.L. (2009). Peculiarities of optimization of the mechanized sec-tion on the construction site. Gіrnichі, budіv-elnі, dorozhnі ta melіorativnі mashini, Vol.73, Kyiv, KNUCA, 59-61 (in Ukrainian).

Sukach M.K., Ryzhakova L.M., Chernyshev D.O., Ivakhnenko I.S. (2020). Basics of technology transfer: textbook. Kyiv, TsP Komprynt, 318. ISBN 978-617-7748-90-7 (in Ukrainian).

Pristailo M., & Marchuk, K. (2019). Innova-tive ways to improve construction equipment given the needs of the modern construction industry. Gіrnichі, budіvelnі, dorozhnі ta melіorativnі mashini, Vyp.94, 35-41 (in Ukrainian) https://doi.org/10.32347/gbdmm.2019.94.0301 (in Ukrainian).

Prystailo M.O., Marchuk K.V. (2018). Forecast of growth in demand for construction equipment in the conditions of modern construction Build-Master-Class-2018. Interna-tional scientific-practical conference of young scientists, 28-30 November, 2018, Proceedings, Kyiv, KNUCA, 332-333 https://www.bmc-conf.com/download/programm_articles.pdf (in Ukrainian).

Gorbatyuk Ie.V. (2022). Modeling the movement of the base ripper tractor in con-struction. Modern research in world science. Proceedings of the 2nd International scientific and practical conference. SPC, Lviv, 358-362, ISBN 978-966-8219-86-3, https://sci-conf. com.ua/wp-

content/uploads/2022/05/MODERN-RESEARCH-IN-WORLD-SCIENCE-15-17.05.22.pdf (in Ukrainian).

Gorbatyuk I., Pelevin L., Terentyev О. & Svider’ky A. (2021). Research of working bod-ies a continuous action earthworks machines. Gіrnichі, budіvelnі, dorozhnі ta melіorativnі mashini, Vyp.98, 45-54. https://doi.org/10.32347/gbdmm2021.98.0402 (in Ukrainian).

Osypov V.Yu. (2010). Recurrent neural network with controlled synapses. Information technologies. No.7, 43-47.

Romasevych Y., Loveikin V., Shevchuk O. (2021). Identification and Optimal Control of a Dynamical System via ANN-based Approach-es, 2021, IEEE 2nd KhPI Week on Advanced Technology (KhPIWeek), Kharkiv, Ukraine, 2021, 83-87, https://doi: 10.1109/KhPIWeek53812.2021.9569976.

Loveikin V., Romasevich Yu., Krushelnytsyi V. (2012). Mechatronic: navch. posib., Kyiv, 355 (in Ukrainian).

Fomin A., Garkavenko O., Kostenyuk O., & Teteriatnyk O. (2019). Features of destruction of work environments at information and co-entropy of work processes of construction equipment. Gіrnichі, budіvelnі, dorozhnі ta melіorativnі mashini, Vyp.94, 42-50 https://doi.org/10.32347/gbdmm2019.94.0401 (in Ukrainian).

Nazarenko I., Smirnov V., Pelevin L., Fomin A., Sviderskyi A., Kostenyuk O., Ruchynskyi M., Dedov O., Garkavenko O., Martynyuk I. (2013). Fundamentals of the theory of movement of earthmoving and compaction machines of the building industry with time-controlled optimal parameters. Kyiv, MP Lesia, 320 (in Ukrainian).

Pelevin L., Karpenko M., Lavryk S., Shcherbyna (2014). Reducing the energy in-tensity of soil development with the tip of the loosener. Girnychi, budivelni, dorozhni ta melioratyvni mashyny, Vyp.84, 65-68 http://nbuv.gov.ua/UJRN/gbdmm_2014_84_10 (in Ukrainian).

Abrashkevych Yu., Machyshyn H., Marchenko O. (2019). Force analysis of the parameters of manual machines when working with cutoff abrasive reinforced wheels- Promyslove budivnytstvo ta inzhenerni sporudy, Vyp.2, 38-47 (in Ukrainian).

Abrashkevich Y., Machyshyn H., Marchenko O., & Komotska S. (2021). Mechanized processing of building equipment by abrasive working bodies. Gіrnichі, budіvelnі, Dorozhnі ta melіorativnі mashini, Vyp.97, 36-46 https://doi.org/10.32347/gbdmm2021. 97.0302 (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-21

Як цитувати

Rashkivskyi, V., Teteriatnyk, O., & Shandra, O. (2023). Комплексна оцінка ефективності роботи породоруйнівного робочого органу будівельної машини. Pidvodni Tehnologii, (12), 46–54. https://doi.org/10.32347/uwt.2022.12.1302

Номер

Розділ

Механічна та електрична інженерія