База моделей інформаційної технології оцінки вартості житлової нерухомості

Автор(и)

  • Ольга Ізмайлова Київський національний університет будівництва та архітектури, Україна http://orcid.org/0000-0002-2905-1827
  • Ганна Красовська Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна http://orcid.org/0000-0003-1986-6130
  • Петро Пальчик Київський національний університет будівництва та архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0002-8011-6913
  • Світлана Кондакова Київський національний університет будівництва та архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0003-0626-6849

DOI:

https://doi.org/10.32347/uwt.2023.13.1101

Ключові слова:

інформаційна технологія оцінювання вартості об’єктів нерухомості, порівняльний підхід, об’єкт-аналог і його пріоритет, база моделей, експертне оцінювання

Анотація

Метою дослідження є пошук та аналіз шляхів удосконалення результатів оцінювання вартості об’єкту нерухомості на основі порівняльного підходу. Обраний підхід пропонує застосування інформаційної технології оцінки вартості житлових об’єктів нерухомості (ІТ ОВН), що побудована на основі бази моделей системи підтримки прийнятті рішень (СППР). Проблемою, що вирішується із застосуванням розглянутого підходу, є встановлення ступеня близькості об'єкта, що розглядається, і його аналогів шляхом визначення вартості як інтегрального показника якості, заснованого на аналізі ціноутворюючих факторів. Далі слідує побудова узагальненої залежності між значенням даного показника та ціною аналогів. Відповідно до логіки порівняльного підходу передбачається, що отримане співвідношення зберігається і для об'єкта, що оцінюється, і може бути використане при розрахунку шуканої величини його вартості.

Формування бази моделей проведено на основі аналізу процесів інформаційної технології, де розглядались нюанси функціональних аспектів реалізації процесів, інформаційно-логічні зв’язки між ними, права доступу до інформаційного середовища та реалізації процесів різного типу користувачів (їх ролей). Запропонована база моделей побудована як математико-логічна основа інформаційної технології, що застосовується як комп’ютерний інструментарій оцінщика і спрямована на максимально можливу формалізацію та підвищення ефективності реалізації процесів на основі методів експертного оцінювання. В основу побудови бази моделей закладені методи оцінювання вартості на основі багатьох різноаспектних критеріїв з врахуванням їх значущості, аналізу ієрархій (МАІ), ранжирування, Дельфи, керування доступом користувачів на основі визначених ролей.

Посилання

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об’єктів нерухомості та прозорості реалізації майна» (від 05.12.2019 № 354-IX)

Концепція розвитку оціночної діяльності в Україні на 2016-2025. Інтернет-ресурс: http://afo.com.ua/uk/news/1-about-the-association/1034-the-concept-of-valuation-activities-in-ukraine-2016-2025

Національний стандарт №1 “Загальні засади оцінки майна і майнових прав”, затверджений постановою Кабінету Міністрів від 10.09.2003№1440.

Національний стандарт №2 "Оцінка нерухомого майна" {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1103 (1103-2011-п) від 26.10.2011 N 231 (231-2013-п) від 04.03.2013.

Наказ ФДМУ № 555 від 23 квітня 2012 року «Про затвердження Порядку ведення реєстру оцінщиків та суб’єктів діяльності оцінювання»

Пламен Илиев (2015) Международните стандарти за оценяване и тяхната приложимост в българия известия – издание на Икономически университет – Варна 2015, с 18_-29 (Болгарія)

Інтернет ресурс https://dom.ria.com/uk/kalkuljator-stoimosti/prodazha-kvartir/, сайт торгівлі нерухомістю

Інтернет ресурс https://www.redfin.com/what-is-my-home-worth

Інтернет ресурс https://evaluation.spfu.gov.ua

Автоматична оцінка майна: як працює і де криються підводні камені : [Електронний ресурс]// Інтернет-портал Укрінформ. URL: https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/3295157-avtomaticeskaa-ocenka-imusestva-kak-rabotaet-i-gde-kroutsa-podvodnye-kamni.html (дата доступу: 16.01.2023).

Долга Л.Г. (2012). Методичні підходи до оцінки нерухомого майна з метою її оподаткування. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія “Фінанси і кредит”, 2012. №1,.48-62.

Ізмайлова О.В. (2017). Підвищення достовірності оцінок значущості критеріїв при визначенні ринкової вартості об’єктів нерухомості / О.В. Ізмайлова, І.М. Мельник, С.В Пида, К.К. Красовська // Управління розвитком складних систем. – 2017, № 29, 121 – 128

Ізмайлова О.В., Красовська Г.В., Красовська К.К. (2014). Підхід до побудови сценарію розв’язання задачі підтримки прийняття рішень по оцінці житлових об’єктів нерухомості // Управління розвитком складних систем. – Київ. – 2014. – Вип. 16, 86-95.

Ковпак Е.О., Малець В.В. (2016). Моделювання цін на квартири в множинній регресії. Мукачівський державний університет економіка і суспільство. Випуск # 3 / 2016 с. 560-564

Максишко Н. (2014). Нечітка модель ідентифікації фаз на ринку нерухомості / Н. Максишко, В. Шаповалова // Нейронечіткі технології моделювання в економіці: науково-аналітичний журнал – К.: Київський національний університет ім. В. Гетьмана,2014,№ 3, 94–119

Kuhn D. R., Coyne E. J., Weil T. R. (2010). Adding attributes to role-based access control // IEEE Computer, 2010, No. 43 (6, 79-81.

Izmailova O., H. Krasovska, K. Krasovska & V. Zaslavskyi. (2020) Assessing the Variety of Expected Losses upon the Materialisation of Threatsto Banking Information Systems. Information & Security: An International Journal, vol.45,. 89-118, 2020

Yurii Khlaponin, Olha Izmailova, Nameer Hashim Qasim, Hanna Krasovska, Kateryna Krasovska. (2021). Management risks of dependence on key employees: identification of personnel. Workshop on "Cybersecurity Providing in Information and elecommunication Systems" (CPITS 2021) http://sec.picst.org/ January 28, 2021 pp 295-308 http://ceur-ws.org/Vol-2923/paper33.pdf. Scopus

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-29

Як цитувати

Ізмайлова, О., Красовська, Г., Пальчик, П., & Кондакова, С. (2024). База моделей інформаційної технології оцінки вартості житлової нерухомості. Pidvodni Tehnologii, (13), 3–13. https://doi.org/10.32347/uwt.2023.13.1101

Номер

Розділ

Математика і статистика