Систематичний огляд асоціації інформаційних систем із розумною технологією від 3G до 5G

Автор(и)

  • Мухаммед Хусейн Міністерство вищої освіти та наукових досліджень, Ірак

DOI:

https://doi.org/10.32347/uwt.2024.14.1202

Ключові слова:

інформаційні системи, розумні технології, 3G, 4G, 5G, телекомунікації, підключення, IoT, розумні пристрої, системна інтеграції

Анотація

Швидка еволюція теле-комунікаційної технології від 3G до 5G глибоко вплинула на ландшафт смарт-технологій та інформаційних систем. Цей систематичний огляд досліджує взаємозв'язок між цими технологіями, зосереджуючись на трансфор-маційних ефектах удосконалення телекомуні-кацій. Ми досліджуємо інтеграцію інформацій-них систем зі смарт-пристроями, виокремлю-ючи, як кожне покоління телекомунікаційної технології покращує зв'язок і дозволяє більш складні застосування у різних секторах.

Основні напрями дослідження включають охорону здоров'я, транспорт і промислову автоматизацію. У сфері охорони здоров'я досягнення дозволили віддалений моніторинг пацієнтів, телемедицину та пристрої для носіння здоров'я. У транспорті обговорюється еволюція від навігації на основі GPS до управління трафіком в реальному часі та безпілотних транспортних засобів. У промисловій автоматизації аналізується роль розумних датчиків та пристроїв IoT в передбаченні технічного обслуговування та оптимізації процесів. Цей огляд синтезує існуючу літературу, надаючи всебічне розуміння того, як прогрес від 3G до 5G підштовхнув інновації та ефективність у цих сферах.

Методологічно ми дотримувалися вимог PRISMA, проводячи ретельний пошук у академічних базах даних для ідентифікації відповідних досліджень. Наші результати підкреслюють значний вплив кожного покоління телекомунікацій на розвиток та впровадження смарт-технологій та інформаційних систем. Перехід до 5G, зокрема, представляє собою трансформаційний стрибок, пропонуючи неперевершену швидкість передачі даних, мінімальну затримку та масштабне підключення.

Цей огляд завершується обговоренням майбутніх перспектив та потенціалу для подальших удосконалень у телекомунікаціях для поліпшення інтеграції інформаційних систем з смарт-технологіями. Надаючи детальний огляд, це дослідження вносить вклад у розуміння динамічного відношення між прогресом у телекомунікаціях та розвитком смарт-технологій.

Біографія автора

Мухаммед Хусейн, Міністерство вищої освіти та наукових досліджень

Baghdad 10045, Iraq

Посилання

Abdulameer S. D., Taher N. A., Alatba S. R., Qasim N. H., and Dorenskyi O. (2024). Optimization of Underwater Channel Performance through Polar Code-OFDM Models. Book Optimization of Underwater Channel Performance through Polar Code-OFDM Models, 3-10.

Qasim N. H., Vyshniakov V., Khlaponin Y., and Poltorak V. (2021). Concept in information security technologies development in e-voting systems. International Research Journal of Modernization in Engineering Technology and Science (IRJMETS), No.3(9), 40-54.

Salih M. M., Khaleel B. M., Qasim N. H., Ahmed W. S., Kondakova S., and Abdullah M. Y. (2024). Capacity Spectral and Energy Efficiency of OMA and NOMA Systems, 652-658.

Qasim N. H., Salman A. J., Salman H. M., AbdelRahman A. A., and Kondakova A. (2024). Evaluating NB-IoT within LTE Networks for Enhanced IoT Connectivity, (IEEE, 2024, edn.), 552-559.

Nameer Hashim Q., Hayder Imran A.-H., Iryna S. and Aqeel Mahmood J. (2023). Modern Ships and the Integration of Drones – a New Era for Marine Communication, Develop-ment of Transport, 4(19), 2023.

Qasim N. and Nataliia L.-C. The Role of Drones for Evolving Telecommunication and Internet.

Jawad A. J. M., Abed A. M., Qasim N. H. and AbdelRahman A. A. (2024). Design and Implement a GPS Car Tracker on Google Maps Using Arduino (2024, edn.), 284-293.

Omar J. M. N. S. S., Qasim N. H., Kawad R. T., Kalenychenko R. (2024). The Role of Digitalization in Improving Accountability and Efficiency in Public Services, Revista Investigacion Operacional, 45(2), 203-224.

Fakher Rahim N. B., Nameer Hashim Qasim et al. Integrating Machine Learning in Environmental DNA Metabarcoding for Improved Biodiversity Assessment: A Review and Analysis of Recent Studiest, Research Square.

Qasim N., Shevchenko Y. P. and Pyliavskyi V. (2019). Analysis of methods to improve energy efficiency of digital broadcasting, Telecom-munications and Radio Engineering, 78(16), 2019.

Qasim N., Khlaponin Y. & Vlasenko M. (2022). Formalization of the Process of Managing the Transmission of Traffic Flows on a Fragment of the LTE network, Collection of Scientific Papers of the Military Institute of Taras Shevchenko National University of Kyiv, 75, 2022, 88–93.

Qasim N., Ageyev D. and Alanssari A. (2016). Сapacity design of lte eps network with self-similar traffic. Telecommunications and infor-mation technologies Journal, 2, 2016, 33-38.

Nameer Q., Ali A.-A. and Moath T. R. S. (2015). Modeling of LTE EPS with self-similar traffic for network performance analysis, Information Processing Systems, (12), 140-144.

Qasim N., Jawad A., Jawad H., Khlaponin Y. and Nikitchyn O. (2022). Devising a traffic control method for unmanned aerial vehicles with the use of gNB-IOT in 5G’', Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3, 2022, 53-59.

Nameer Q., Aqeel J. Muthana M. (2023). The Usages of Cybersecurity in Marine Com-munications, Transport Development, 3(18), 2023.

Nameer Q. (2014). Aggregated Self-Similar Traffic Parameters Determination Methods for EPS network planning Scholars, Journal of Engineering and Technology, 2(5A), 2014, 727-732.

Fatah O. R., Qasim N. The role of cyber security in military wars.

Aqeel Mahmood J., Mazin Gubaian A.-A., and Nameer Hashim Q. (2023). Emerging Technologies and Applications of Wireless Power Transfer, Transport Development, 4(19), 2023.

Jawad A. M., Qasim N. H., and Pyliavskyi V. (2022). Comparison of Metamerism Estimates in Video Paths using CAM's Models, (2022, edn.), 411-414.

Makarenko A., Qasim N. H., Turovsky O., Rudenko N., Polonskyi K., and Govorun O. (2023). Reducing the impact of interchannel interference on the efficiency of signal transmission in telecommunication systems of data transmission based on the OFDM signal, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Vol. 1(9), 121.

Omar Faris Mahmood I. B. J., Nameer Hashim Qasim. (2021). Performance Enhancement of Underwater Channel Using Polar Code-OFDM Paradigm, International Research Journal of Modernization in Engineering Technology and Science (IRJMETS), Vol. 3(9), 2021, 55-62.

Ghazi A., Aljunid S. A., Idrus S. Z. S., Rashidi C. B. M., Al-Dawoodi A., Mahmood B. A., Fareed A., Zaenal M., Qasim N. H., and Rafeeq R. M. (2021). A Systematic review of Multi-Mode Fiber based on Dimensional Code in Optical-CDMA, Journal of Physics: Conference Series, 1860.

Khlaponin Y., Izmailova O., Qasim N., Krasovska H., and Krasovska K. (2021). Management Risks of Dependence on Key Employees: Identification of Personnel.

Q. N. H. Sieliukov A.V., Khlaponin Y.I. (2022). Conceptual model of the mobile communication network, The Workshop on Emerging Technology Trends on the Smart Industry and the Internet of Things «TTSIIT», 20-22.

Mohialdeen M., Al-Sharify M. T., Khlaponin Y., Vlasenko M., Al-Dulaimi M. K. H. and Mahdi H. H. J. (2024). Regression Methods for Forecasting the State of Telecommunication Networks: Book (2024, edn.), 465-472.

Qasim N., and Pyliavskyi V. (2020). Color temperature line: forward and inverse transformation’', Semiconductor physics, quantum electronics and optoelectronics, Nr. 23, 75-80.

Hashim N., Mohsim A., Rafeeq R., and Pyliavskyi V. (2020). Color correction in image transmission with multimedia path, ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, Vol. 15(10), 1183-1188.

Qasim N., Pyliavskyi V. and Solodka V. (2019). Development of test materials for assessment broadcasting video path.

Hashim N., Mohsim A., Rafeeq R., Pyliavskyi V. (2019). New approach to the construction of multimedia test signals, International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering, Vol. 8(6), 3423-3429.

Qasim N., Shevchenko Y. P., Pyliavskyi V. (2019). Analysis of methods to improve energy efficiency of digital broadcasting, Telecom-munications and Radio Engineering, Vol. 78(16).

Ageyev D., Yarkin D., Nameer Q. (2014). Traffic aggregation and EPS network planning problem: Book (2014, edn.), 107-108.

Qasim N. H., Khlaponin Y., Vlasenko M. Application of unmanned aerial vehicles in the field of telecommunications and the Internet of things.

Ageyev D., Alanssari A. (2015). LTE RAN and services multi-period planning.

Mushtaq A.-S., Ali Ihsan A.-A., Qasim N. (2015). 2D-DWT vs. FFT OFDM Systems in fading AWGN channels, Radioelectronics and Communications Systems, 58(5), 228-233.

Alnuaemy L. M. (2023). Peculiarities of using neuro-linguistic programming for the rehabilitation of servicemen who were in armed conflicts’', Development of Transport Manage-ment and Management Methods, 3, (84), 40-55.

Hashim Q. N., Jawad A.-A. A. M., Yu K. (2022). Analysis of the State and Prospects of LTE Technology in the Introduction of the Internet Of Things, Norwegian Journal of Development of the International Science, (84), 47-51.

Dmytro A., Ali A. A., Nameer Q. (2015). Multi-period LTE RAN and services planning for operator profit maximization, Book (2015, edn.), 25-27.

Aqeel Mahmood Jawada N. H. Q., Haider Mahmood Jawada, Mahmood Jawad Abu-Alshaeera, Rosdiadee Nordinc, Sadik Kamel Gharghand. (2022). Near Field WPT Charging a Smart Device Based on IoT Applications, CEUR.

Qasim N., Azzawi A., Ihsan A., Al-Ansar A. (2013). A comparative analysis of voip networks for ims and traditional based technology.

Qasim N., Fatah O. (2022). The role of cyber security in military wars, V International Scientific and Practical Conference: "Problems of cyber security of information and telecommunication systems (PCSITS), October 27-28, 2022, Kyiv, Ukraine.

Rafiq Fatah O., Qasim N. H., Bodnar N., Jawad Abu-Alshaeer A. M., Saad Ahmed O. (2023). A Systematic Review and Meta-Analysis of the Latest Evidence on Online Shopping Intensity, SSRN Electronic Journal.

Jawad A. M., Qasim N. H., Jawad H. M., Abu-Alshaeer M. J., Khlaponin Y., Jawad M., Sieliukov O., Aleksander M. (2022). Basics of application of unmanned aerial vehicles (Vocational Training Center, 2022).

Ghazi A., Aljunid S. A., Idrus S. Z. S., Rashidi C. B. M., Al-dawoodi A., Mahmood B. A., Fareed A., Zaenal M. U., Qasim N. H., Rafeeq R. M. (2021). A Systematic review of Multi-Mode Fiber based on Dimensional Code in Optical-CDMA, Journal of Physics: Conference Series, 1860, Nr. (1), 012016.

Ageev D. V., Al-Ansari A., Q. N. H. (2015). Optimization model for multi-period LTE RAN and services planning with operator profit maximization, Information Processing Systems, Nr. (3), 88-91.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-03

Як цитувати

Хусейн, М. (2024). Систематичний огляд асоціації інформаційних систем із розумною технологією від 3G до 5G. Pidvodni Tehnologii, 1(14), 35–47. https://doi.org/10.32347/uwt.2024.14.1202

Номер

Розділ

Інформаційні технології