Про журнал

Міжнародний науковий журнал “Смарт технології (СТ) це- міжнародний науково-технічний журнал, в якому публікуються сучасні дослідження вчених і фахівців в галузях промислової та цивільної інженерії, інформаційних технологій та інтернету речей, телекомунікацій, штучного інтелекту тощо. Журнал є рецензованим виданням з відкритим доступом в мережі Інтернет, що забезпечує: доступність до інформації та швидке її розповсюдження; вільне використання матеріалів із збереженням авторських прав; експертну оцінку публікацій фахівцями відповідних галузей; просування результатів наукових досліджень у виробництво. До складу редакційної колегії залучені вітчизняні та закордонні науковці й фахівці, зокрема з Італії, Канади, Великобританії, Німеччини, Польщі, Угорщини, Швеції та ін.

Поточний номер

Том 1 № 14 (2024): SMART TECHNOLOGIES 1(14)
Опубліковано: 2024-07-03

Інформаційні технології

Механічна та електрична інженерія

Переглянути всі випуски